HAK kamere Mokrice – A1

most Mokrice HAK kamera

Mokrice se nalazi južno od odmorište Prokljan. HAK kamere na mostu Mokrice prate stanje u prometu, i moguće gužve. Provjerite kolike su gužve na trasi autoceste u blizini mosta Mokrice.

Snimka HAK kamere na mostu Mokrice prate stanje na cesti u realnom vremenu. Pogledajte snimke i provjerite most Mokrice u smjeru u kojem putujete.

Most Mokrice se nalazi između odmorišta Prokljan i čvora Skradin. Ako putujete u tom pravcu, svakako pogledajte HAK kamere Mokrice i provjerite stanje u prometu.

Pogledajte HAK kamere na mostu Mokrice, i na vrijeme provjerite stanje na cesti i vremenske uvjete koji vladaju na ovom dijelu autoceste A1. Pogledajte i druge HAK kamere na A1.

By ivansmo