Granični prijelaz Bosanski Novi – BiH

Bosanski Novi grad

Novi Grad je općina smještena u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, u entitetu Republika Srpska. Općina ima i istoimeno naselje koje je administrativno sjedište općine. U mjestu Novi Grad nalazi se granični prijelaz Bosanski Novi, koji spaja Bosnu i Hercegovinu sa susjednom Republikom Hrvatska.

GP Bosanski Novi nalazi se na prometnici M-4 u BiH, i spaja Prijedor, sa jestom Glina u RH. Granicu prelazite preko rijeke Una, i GP Bosanski Novi jedan je od većih granični prijelaza u BiH.

GP Bosanski Novi zove se još i Novi Grad po isteoimenom naselju u kojem se prijelaz nalazi.

Prelazak granice – GP Bosanski Novi

Da biste prešli granicu na GP Bosanski Novi (GP Novi Grad), potrebno je da imate važeći putni dokument (npr. putovnicu) i, ako je potrebno, vizu za ulazak u Bosnu i Hercegovinu ili Hrvatsku, ovisno o smjeru putovanja. Prije prelaska granice, potrebno je pripremiti sve potrebne dokumente, sa važećim datumom valjanosti.

Kada pristignete na granični prijelaz, slijedite putokaze i znakove koji će vas voditi prema odgovarajućem šalteru za kontrolu putnih dokumenata i robe. Na granici će se obaviti pregled putnih dokumenata, kao i pregled prtljage ili robe ako je to potrebno. Napominjemo, moguće je da budete podvrgnuti zdravstvenoj kontroli, uključujući provjeru cijepljenja ili negativnog testa na COVID-19, ovisno o trenutnim propisima i uvjetima.

Za provjeru gužvi i mogućih zadržavanja na graničnom prijelazu, predlažemo da provjerite web kamere na GP Novi Grad, odnosno GP Bosanski Novi.

By ivansmo