Crkva Gospe od Zdravlja – Neum

Crkva Gospe od Zdravlja (stara župna crkva) se nalazi u istoimenoj ulici u Neumu, uz Put Svetog Ante.

Crkva Gospe od Zdravlja - Neum. Stara župna crkva.
Stara župna crkva – Neum

Već sredinom 00-tih, započinju pripreme za izgradnju nove crkve u Neumu. 2006. godine župljani su vidjeli planove gradnje, i varijante izgleda nove crkve. Župljani su mogli glasati za izbor između više varijanti nove crkve.

Izgled nove crkve u Neumu možete vidjeti na par fotografija koje ćemo objaviti ispod teksta.

Nova crkva u Neumu, crkva sv. Ivana.

By ivansmo