Crkva sv. Ivana – Neum

U novoj crkvi, u Neumu (župa Gospe od Zdravlja), središnje crkveno zvono posvećeno je svetom Ivanu.

Izgradnja nove crkve u Neumu – Nakon što je dobiveno zemljište za izgradnju nove crkve (1997. godine) pristupilo se prikupljanju potrebne dokumentacije, projekta te se, nakon malo duže vremena zbog nedostatka sredstava, prišlo izgradnji koja je intezivirana tek 2006. godine. Izgled crkve projektirao je Stanislav Kale. S obzirom na konfiguraciju terena, zemljište i sami projekt su vrlo zahtjevni.

Nova crkva u Neumu, crkva sv Ivana
Crkva svetog Ivana u Neumu

Crkva svetog Ivana u neumu izgrađena je na okomitoj parceli. Zbog toga, kao i zbog što jeftinije izrade ne samo crkve nego i drugih prostora nužnih za župnu crkvu, spomenuta kosina terena je, prema planu vrlo funkcionalno iskorištena.

izgled nove crkve

Početkom prosinca (2007. godine) dovršeno je izlijevanje temelja objekta. Već 26. svibnja 2008. godine izlivena je ploča nad podrumom i cisternom koja je ujedno i temelj dvorane. Nad dvoranom je izlivena betonska ploča 18. prosinca koja je u isto vrijeme temeljna ploča stambenog objekta, a ploča nad stambenim objektom je temeljna ploča crkve.

By ivansmo