Granični prijelaz Hum – BiH

Granični Prijelaz Hum

Južno od graničnog prijelaza Vitine, nalazi se GP Hum. Ovo je još jedan granični prijelaz između Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Granični prijelaz Hum nalazi se na putnom prevcu M-18, te spaja grad Foča u Bosni i Hercegovini sa Nikšićem u Crnoj Gori. GP Hum prelazi preko rijeke Tare, nedaleko od pritoka Pive i Tare. Zapravo, ovo je mjesto gdje se spajaju Tara i Piva, odakle dalje teče rijeka Drina.

Zanimljivo je još spomenuti da se par kilometara jugozapadno nalazi Nacionalni Park Sutjeska.

Prelazak granice na GP Hum

Informacije o GP Hum, te načinu prelaska graničnog prijelaza su općenite. Prije putovanja se svakako raspitajte, ali općenito, za prelazak međunarodnih granica važe sljedeća pravila.

Prelazak granice na graničnom prijelazu Hum između Bosne i Hercegovine i Crne Gore zahtjeva važeću putnu ispravu. Ako putujete vozilom, potrebna vam je valjana vozačka dozvola, i zeleni karton. Za prijevoz robe, potrebna vam je valjana dokumentacija, kao što su računi ili carinska deklaracija.

Prilikom prelaska granice, putnici se obično moraju zaustaviti na carinskom punktu i dati svoje dokumente nadležnim carinskim službenicima. Oni će provjeriti dokumente i osigurati da putnici i njihova vozila zadovoljavaju sve zahtjeve za ulazak u zemlju. Moguće su i dodatne kontrole, kao što su pregled vozila i prtljage.

By ivansmo