Pravoslavna crkva Svete Trojice – Mostar

Saborna crkva u Mostaru (crkva Svete Trojice) bila je saborni hram eparhije zahumsko-hercegovačke Srpske pravoslavne crkve u periodu od 1873. do 1992. Zanimljivo je spomenuti da je ova crkva bila najveća crkva na Balkanu sve do kraja 19. stoljeća.

Godine 2010. započela je obnova i restauracija crkve Svete Trojice. Osim što je bogomolja, crkva Svete Trojice je i važan povijesni i kulturni dio Mostara. Vizura grada nije potpuna bez ove prelijepe građevine.

Crkva je sagrađena 1873. i predstavlja jedan od simbola grada Mostara. Crkva se nalazi na lokaciji Brankovac, neposredno uz magistralni put M-17. Posvećena je Svetoj trojici i bila je jedan od najviših pravoslavnih hramova na Balkanu.

crkva Svete Trojice u Mostaru - stara fotografija
Saborna crkva u Mostaru

Saborni hram izgrađen je u periodu od 1863. do 1873. godine, a novac za gradnju dao je srpski živalj Mostara i okolnih mjesta. Zanimljivo je istaknuti da je veliki prilog za izgradnju crkve poslao sultan Abdul Aziz, a dio novca darovan je iz Carske Rusije. Graditelji crkve bili su hercegovac Spasoje Vulić i neimar Andrej Damjanov.

crkva Svete Trojice u Mostaru
Crkva Svete Trojice – Mostar

Adresa: 29. hercegovačke udarne divizije, Mostar
Telefon: 036 554-121

Stara crkva u Mostaru danas ima obnovljeni izgled, te obogaćuje panoramu grada. Posebno će uljepšati pogled u večernjim satima, kada je crkva osvjetljena i krasi ukupnu vizuru Mostara. Pravoslavna crkva Svete Trojice u potpunosti je obnovljena, a kolika je važnost ovog spomenika dovoljno govori i činjenica da je Hrvatska pošta d.o.o. Mostar izdala prigodnu poštansku marku u arku od 8 maraka + vinjetu, žig i omotnicu tom prigodom.

Kratka povijest crkve

Pravoslavna crkva Svete Trojice (Orthodox Church of the Holy Trinity) se nalazi u gradu Mostaru, u Bosni i Hercegovini. Ova crkva predstavlja jedan od najznačajnijih pravoslavnih hramova u Hercegovini.

Crkva je sagrađena u neobizantskom stilu, a radovi na izgradnji su započeli 1882. godine, dok je crkva svečano otvorena 1886. godine. U početku je služila kao kapela za lokalnu pravoslavnu zajednicu, a kasnije je pretvorena u crkvu.

Tokom Drugog svjetskog rata crkva je bila oštećena, ali je obnovljena nakon rata. U toku rata u Bosni i Hercegovini 1990-ih godina, crkva je ponovo bila oštećena, a zatim je obnovljena uz pomoć raznih humanitarnih organizacija.

Danas je Pravoslavna crkva Svete Trojice jedna od najznačajnijih znamenitosti Mostara i predstavlja važan dio kulturnog naslijeđa ovog grada i cijele Bosne i Hercegovine.

By ivansmo