Vjetropark Podveležje – Mostar

vjetropark podveležje mostar

Vjetropark se nalazi u blizini parka Fortica, što je idealna prilika da posjetite obje lokacije u jednom danu. Zapravo, od vidikovca na Fortici, do vjetroparka trebate voziti nekih 5-10 minuta, i stigli ste. Vjetropark Podveležje najveći je vjetropark u Hercegovini, i prvi koji je izgrađen u Mostaru. Nećemo kazati da je turistička atrakcija, ali je svakako zanimljiv za razgledati, posebno za sve posjetitelje vidikovca na Fortici.

Tko god posjeti ZIPLine na fortici, ili vidikovac, trebao bi se provozati i do prvog vjetroparka u ovoj regiji. Vožnja traje, kako smo već spomenuli, manje od 10 minuta, odnosno nekih 20-30 minuta ako računamo vrijeme od magistralnog puta M-17.

Vjetropark Podveležje – fotografije

Podaci: Vjetro Elektrana Podveležje ima snagu od 48 MW sa godišnjom proizvodnjom 130 GWh električne energije. Ovo je prvi vjetropark Elektroprivrede BiH i značajan je korak ka ostvarenju EU naputaka za povećanje udjela proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Vjetropark Podveležje koristi vjetrenjače (jetroagregat) kompanije Siemens, koji je ujedno i izvođač radova.

Vjetrenjača (vjetroagregat) je rotirajući stroj koji pretvara kinetičku energiju vjetra prvo u mehaničku, a zatim preko električnih generatora u električnu energiju. Pri tome se rotor vjetroturbine i rotor električnog generatora nalaze na istom vratilu. Vjetroagregat je još poznat pod nazivima vjetroturbina i vjetrogenerator, a u stvari vjetroagregat se sastoji od vjetroturbine i vjetrogeneratora. Ako vas zanima još detalja na ovu temu, pročitajte na stranicama Wikipedije. U BiH se najčešće uvoze i ugrađuju vjetrenjače njemačke proizvodnje, kompanije Siemens. Siemens kompanija je i među najpoznatijim dobavljačima ovih strojeva u Europi, pa čak i u svijetu. Osim što Siemens isporučuje vjetroagregate, kompanija je najčešće i izvođač radova.

Podveležje posjećuju planinari i prirodoljupci. Na području Podveležja nalaze se brojni povijesni ostatci. Možete pogledati tumuluse, kamene krugove, i nekropole stećaka. Sve to su tragovi i dokazi dugog i kontinuiranog življenja na ovim prostorima. Podveležje se nalazi istočno od Mostara, i dalje se naslanja na Velež. Do vjetroparka možete doći ako sa mostarske zaobilaznice (M-17) skrenete prema Fortici. Obje lokacije su u neposrednoj blizini, i kada ste stigli do Fortice, lako se vidi put koji vodi ka vjetroparku.

By ivansmo